Tilbage
Med kørestol gennem Thailand

Billedet er efter et show i Odense

Billedet er før et show i Odense.
Bagerst fra venstre: Anders Brink, Tina Mishale og Morten Tjerrild
Forrest fra venstre: Torben Madsen, Dan Brock og Gert Riis

Tilbage
Med kørestol gennem Thailand