Klik for at komme til forsiden
Teater Foredrag Om mig Det muntre hjørne
Blandede oplevelser i Korona
Portræt af Morten Knudsen
Portræt af Søren Højsgaar
Anmeldelse af Et lykkeligt liv
Anmeldelse af Når dine hænder er mine
I kørestol gennem regnskoven
Anmeldelse af Ilden

StÆrke billeder, af stÆrke personligheder

I kørestol gennem regnskoven
- Nicaraguanske handicappede fortæller om deres hverdag
Af Adán Silva Mercado og Jens Uwe Korten
Oversat og bearbejdet af Kirsten Nielsen og Ove Fauerby
Udgivet af Dansk Handicap Forbund
Forlag: Klim. 1999

af Dan R. Brock

Det kan ofte være vanskeligt at forstå, hvilke livsvilkår andre mennesker lever under, især hvis de lever og er opvokset i en anden kultur end vi er vant til. Med denne bog får vi et godt indblik i de vidt forskellige livsbetingelser handicappede i Nicaragua har.
Bogen starter med at give en yderst kort oversigt af Nicaraguas historie. Heldigvis får vi et større indblik i historien og dens påvirkning af menneskenes liv i det nordøstlige hjørne af Nicaragua, i Atlanterhavsregionen RAAN, gennem de skæbnefortællinger som bogen består af.
Mange forskellige handicappede mennesker fortæller deres egne livshistorier, på en personlig og medrivende facon. De bliver krydret med forfatterens supplerende bemærkninger og iagttagelser fra rejsen gennem det mest isolerede område af det nicaraguanske Caribien. Disse bemærkninger giver en nuanceret skildring af de vidt forskellige forhold, der er tilstede i den udvalgte region.

Men det er ikke forfatterens beretning, der er bogens styrke, men derimod de enkelte personers egne  historier. Det er gennem disse, at vi langsomt fornemmer de uhyre svære livsbetingelser de nicaraguanske handicappede lever under. Nogle er blevet handicappede under borgerkrigen af skud eller tortur, nogle af arbejdsulykker forårsaget af ringe eller ingen sikkerhedsudstyr, andre af sygdomme der er udryddet i vores del af verden, såsom polio og malaria, og atter nogle skyldes mangel på behandling af mindre skader.
Dertil kommer, at der er meget lidt hjælp at hente fra staten. Ingen eller en ubetydelig pension. Ingen hjælp til lægebesøg eller hospitalsindlæggelse. Alt for få hjælpemidler, som den enkelte for det meste også skal betale selv.
Derudover må de handicappede kæmpe mod isolation fra det omgivende samfund, og arbejde hårdt for at blive accepteret. Mange handicappede bliver forladt af deres ægtefæller. Dette er især tilfældet for  kvinderne, der således må forsørge børnene alene.

På trods af de meget anderledes vilkår som personerne i bogen har i forhold til danske handicappede, så viser bogens personer tydeligt en vilje til vise omverdenen, at de også har en plads i samfundet.
Martha, der er opvokset i en lille landsby ved Atlanterhavet, var udsat for en badeulykke, da hun gik i gymnasiet. Hun sidder nu i kørestol og er med til at organisere handicappede i regionen. Hun siger:
”I de undersøgelser, som vi har foretaget, har vi bemærket, at problemet ikke er, om folk, kirken eller samfundet har medlidenhed med os eller ej, men at de øvrige, normale mennesker ikke ved, at vi handicappede også kan udføre forskellige former for arbejde. Handicappede mennesker har alle en eller anden forestilling om at have et arbejde, men samfundet værdsætter ikke vores evner, og derfor bruger de normalt ordet invalid (værdiløs) om os. På grund af manglende kendskab til problemet hjælper hverken kirken eller samfundet og end ikke familien os til at komme videre. Kirken betragter for eksempel os handicappede med medlidenhed, opfatter os som nogle stakler. Jeg mener, at livet har et andet budskab, nemlig at hvert enkelt menneske har en værdi.”

Netop denne værdiopfattelse er ikke ubekendt for os.

Bogen er ikke en analyse af handicappedes problemer i ulandene og vil næppe kunne bruges som et redskab til løsning af problemerne. Men fordi den handler om mennesker, der er aktører i deres eget liv, er det en bog, der giver et ganske godt indblik i nogle af de forhold som handicappede i ulandene lever under. Og har man den mindste interesse i andre kulturer, vil jeg varmt anbefale at se nærmere på denne bog. Ikke mindst på grund af Jens Uwe Kortens helt fantastiske billeder, der næsten bedre end ordene, beskriver bogens personer og deres omgivelser. Bogen er spækket med billeder, og bør i høj grad værdsættes for sine fotos. Det er stærke billeder, af stærke personligheder med en historie, som også er vedkommende i Danmark.
Klik er for at sende en mail til Dan Brock